Ditt syn

Synsundersøkelser

En synsundersøkelse vil avdekke om det er behov for briller/kontaktlinser.

Noen må bruke briller/kontaktlinser hele tiden, andre trenger kanskje bare en lesebrille, databrille eller kjørebrille.

Vi har direkte henvisningsrett til øyelege, og henviser videre dersom det er behov for det.

Synsundersøkelser for barn

Dersom barn blir fort trette og ukonsentrerte, er litt «klumsete», plaget med hodepine, myser eller viser andre tegn på at de ser dårlig, bør de få undersøkt synet hos optiker. Vi henviser videre til øyelege i de tilfellene det er behov for det. Dersom foreldre eller søsken skjeler eller har behov for briller, bør man være ekstra oppmerksom. Barn under 6 år bør undersøkes hos øyelege.

Noen barn har rett på støtte til briller. Barnet må da ha ha vært undersøkt hos øyelege først, og vil der få avgjort om det er aktuelt å søke støtte fra NAV. Dette gjelder blant annet når det er nødvendig med briller for å behandle skjeling, eller når det er stor styrkeforskjell på øynene.

Les mer om synsundersøkelser for barn på coptikk.no