Briller

Databriller

Databriller kan forebygge og minske plager med slitne øyne, hodepine og stiv nakke.

Dersom en betydelig del av arbeidstiden arbeider ved dataskjerm, kan man få databrille dekket av arbeidsgiver. Det står mer om dette på lovdata.no i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» § 14-4.Undersøkelse av arbeidstakeres syn ved arbeid ved dataskjerm.